Ocenenia

Súťaž maďarských FS na Slovensku – zlatý pás

2013 Súťaž choreografií tanečného fóra na Slovensku – druhé miesto
2012 Na kvalifikácii amatérskych súborov “Dobre kvalifikovaný”

Štátna súťaž sólistov – prvé miesto Zsófia Kupec a Miklós Szabó

2011 Cena festivalu v Nagykálló
2010 Na kvalifikácii amatérskych súborov “Dobre kvalifikovaný”
2009 Festival v Nagykálló – Cena pre najautentickejšie tancujúci súbor (náš súbor nesúťažil)
2008 Cena “Umeleckí vedúci roka” folklórneho združenia Martin György pre Andreu Kupecovú a Michala Kupeca

Súťaž maďarských FS na Slovensku – zlatý pás

2007 Antológia Folklórneho tanca v Budapešti

Cena festivalu v Nagykálló

Plaketa folklórneho združenia Martin György

2006 Antológia Folklórneho tanca v Budapešti

Na kvalifikácii amatérskych súborov “Výborne kvalifikovaný”

55. výročie založenia

2005 Osobitná cena folklórneho združenia Martin György festivalu v Nagykálló

Cena festivalu v Nagykálló

Festival v Nagykálló – Cena mesta Nagykálló

2004 Na kvalifikácii amatérskych súborov “Výborne kvalifikovaný”

Súťaž maďarských FS na Slovensku – zlatý pás

Antológia maďarského folklórneho tanca na Slovensku

2003 Antológia Folklórneho tanca v Budapešti

Osobitná cena folklórneho združenia Martin György festivalu v Nagykálló

2002 Na kvalifikácii amatérskych súborov “Výborne kvalifikovaný”

Súťaž maďarských FS na Slovensku – zlatý pás

Antológia maďarského folklórneho tanca na Slovensku

2001 50. výročie založenia

Festival v Nagykálló – 3. miesto

Festival v Nagykálló – cena pre najautentickejšie tancujúci pár

2000 Na kvalifikácii amatérskych súborov “Dobre kvalifikovaný”

Súťaž maďarských FS na Slovensku – strieborný pás

Antológia maďarského folklórneho tanca na Slovensku

1999 Cena festivalu v Nagykálló

Festival v Nagykálló – 3. miesto

1998 Antológia maďarského folklórneho tanca na Slovensku

Antológia Folklórneho tanca v Budapešti

1997 Osobitná cena poroty festivalu v Nagykálló

Osobitná cena festivalu v Szolnoku

1996 Na kvalifikácii amatérskych súborov “Dobre kvalifikovaný”

45. výročie založenia