Seniori

Súbor nositeľov tradícií pri miestnom CSEMADOK-u

Súbor bol založený v roku 1991 pri príležitosti 40.-ho výročia založenia súboru. Repertoár súboru pozostáva z tancov a piesní Gemera a Matúšovej zeme, ktoré sa pripravovali v autentickom duchu tradícií. Postupom času sa súbor postupne preorientoval prevažne na piesne. Sú pravidelnými učastníkmi miestnych festivalov a folklórnych udalostí. Častokrát vystupujú v Maďarskej republike.

 

Webovská stránka súboru