Living Tradition Elements/LiTE

Snímka obrazovky 2018-11-09 o 14.16.23

Odkaz na webovú stránku programu
Obsah publikovaného komunikačného materiálu na webovej stránke nezhoduje sa bezpodmienečne s oficiálnym názorom Európskej Únie.

Logo_color_SKHU_SK_RGB SKHU_slogen_sk

skhu_erdf_sk

 

O projekte

V pohraničných regiónoch už stáročia žijú spolu rôzne národnosti vytvárajúc spoločnú, ale v detailoch odlišnú kultúrnu tradíciu. Komplexným cieľom nášho programu je revitalizácia tradície ľudovej hudby a tanca pomocou spolupráce dvoch popredných folklórnych súborov regiónu. Nasledujúce činnosti napomáhajú k splneniu tohto cieľa:

Spoluprácu a vzájomnú výmenu poznatkov medzi súbormi zabezpečujú workshopy zorganizované vo Veľkej Ide a Nyiregyházy, v rámci ktorých sa Partneri naučia nové tance, vytvoria nové spoločné choreografie – čiže vytvorí sa nový jedinečný Folklórny súbor CBC. Pre obohatenie odborného programu Folklórneho súboru CBC odborníci spolupracujúcich organizácií budú vykonávať výskumy v dotknutých pohraničných regiónoch, aby zmapovali doposiaľ málo známe prvky hudby a tanca regiónu, resp. aby v štúdiu zrekonštruovali nahraté melódie, nakoniec vytvorili plnohodnotnú odbornú štúdiu o skúmanom regióne.

S cieľom získať záujem širokej verejnosti jenaplánovaných 5 podujatí na obidvoch stranách hranice v spolupráci s miestnymi kultúrnymi inštitúciami. Folklórny súbor CBC chce prezentovať výsledky výskumnej a tvorivej práce v rámci celovečerného galaprogramu. Výstupom týchto predstaveníbude film z koncertov, ktorý sa bude premietať v oboch štátoch.

Pre potreby širokej verejnosti bude spustený online program s obsahom vyskúmaných, ale aj ďalších tanečných materiálov k nahliadnutiu s cieľom napomáhať učeniu ľudového tanca (Educational Purposive Interactive Collection – EPIC).

Odborné organizácie budú mať možnosť podeliť sa so svojimi praktickými skúsenosťami z oblasti kultúrnych tradícií v rámci konferencie.

Na propagáciu projektových činností slúži online kampaň a z najdôležitejších momentov sa vytvorí dokumentárny film.

liteproject.eu/sk

http://www.skhu.eu