IlosaviFestSK-header

XII. Ilosvai Festival

23. august – Piatok

18:30 Slávnostné odovzdanie novej brány (výrobca: Ján Lukács, drevorezbár)
19:00 Vernisáž výstavy – “Takto sa staval Ilosvai dom”
19:30 Premietanie víťaznej choreografie FS Ilosvai Aszú
20:00 Tanečný dom s ĽH Szikes

24. august – Sobota

14:00 Otváranie brán, Remeselnícke tvorivé dielne v remeselných izbách, Trh remeselníkov na zadnom dvore
15:00 Olympiáda odzgoňov
16:00 Interaktívny koncert ĽH Szikes
17:00 Predstavenie chodúľového divadla – Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia
17:40 Detský tanečný dom
18:00 Slávnostný sprievod od Námestia Ilosvai
19:00 Galaprogram
21:00 Tanečný dom

25. august – Nedeľa

11:00 Slávnostná svätá omša v katolíckom kostole

Ilo-feszt19-plagSk-web